Cikilotalı Pizza!!


Home Theme

şifrenizde en az 1 büyük harf, en az 1 küçük harf, en az 1 rakam, en az 1 latince büyü sözü, en az 1 sihirli değnek, en az 1 iksir ve ejderha kanı bulunmalıdır.

oylevalla:

image

(Source: oylevalla, via ohmyjenga)

tambilirinturkversiyonu:

hepbirseyeksikgibi:

sevincini yerim ya :D

Derek :Ddşaözşz

”niye sevincini yerim ya derek” diyon kieee .s.s.ssss

(Source: stardia, via karanliktakiyakisikli)

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player, Twitter Headers and Tumblr Follower Counter